PROJECTEN DIE AANSPRAAK MAKEN OP DE 6% BTW REGELGEVING.

Het btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van privéwoningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid. Deze uitbreiding geldt tot en met 31 december 2022.

Ons project/verkaveling in Menen komt hierbij volledig in aanmerking.  Tevens ook de woningen (loten 1 tem 16, met uitzondering van lot 10) van het project/verkaveling te Ichtegem.

De koper dient ook te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden zoals hierna kort samengevat:

  • Je koopt een woning als natuurlijk persoon (niet via een vennootschap)
  • Dit wordt je enige en eigen privé-woonst gedurende minstens 5 jaar. Je bezit dus geen ander vastgoed. Woon je op dit moment in een andere woning, dan kunnen we het verlaagde btw-tarief toepassen indien je de woning verkoopt uiterlijk 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van je nieuwe woning.
  • De bewoonbare oppervlakte bedraagt maximaal 200 m² en dit blijft behouden voor minstens 5 jaar
  • Je ondertekent een btw-verklaring bij aankoop

Bij het overzicht van onze projecten kan je ook telkens per woning zien of toepassing van de 6% BTW regel mogelijk is.

Locatie Menen & Ichtegem
Beschikbaar diverse tijdstippen
Prijs Prijzen per woning zie pagina projecten